Dealsign template

Tietojenkäsittelysopimus


Data Privacy

Finnish

Finland

Lexia

Tietojenkäsittelysopimus

§ 1 Voimaantulopäivä

TÄMÄ TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUS ON TEHTY OSAPUOLTEN TOIMESTA JA VÄLILLÄ [pp.kk.vvvv] (”Voimaantulopäivä”)

§ 2 Osapuolet

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 JOHDANTO JA TÄMÄN SOPIMUKSEN SOVELLETTAVUUS

Tämä Tietojenkäsittelysopimus heijastaa Osapuolten yhteistä tahtoa Käsittelijän Rekisterinpitäjän puolesta suorittaman Henkilötietojen käsittelyn suhteen [lisää sopimuksen nimi] nojalla, johon Osapuolet ovat sitoutuneet [lisää päivämäärä] (”Sopimus”) ja jonka mukaan Rekisterinpitäjä hankkii palveluita Käsittelijältä sekä antaa tarkemmat sopimuslausekkeet Sopimukseen yhteydessä olevista Käsittelijän velvollisuuksista liittyen tietosuojaan ja Tietosuojalainsäädännön noudattamiseen.


Mikäli Sopimus palveluiden tuottamisesta Rekisterinpitäjälle edellyttää Käsittelijän suorittavan Henkilötietojen käsittelyä, on Osapuolten aina dokumentoitava Liitteessä A (Henkilötietojen Käsittelyn kuvaus) vähintään seuraavat tietoturvaa koskevat tiedot: (a) Henkilötietojen käsittelyn luonne ja tarkoitus; (b) Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät; (c) soveltuvat Tietoturvamenettelyt sekä (d) Henkilötietojen Sopimuksen mukaisen käsittelyn kesto.

Sopimuksen mukaisesti tarjottavat palvelut voivat edellyttää Käsittelijältä Henkilötietojen käsittelyä useissa valtioissa sekä Henkilötietojen siirtämistä kansallisten rajojen yli. Rekisterinpitäjä ja Käsittelijä tiedostavat, että tuotettaessa Sopimuksen mukaisia palveluita, tulee noudattaa kaikkea soveltuvaa Tietosuojalainsäädäntöä. Käsittelijä sitoutuu toimimaan Sopimuksen ja tämän Tietojenkäsittelysopimuksen ehtojen mukaisesti Henkilötietoja käsitellessään ja siirtäessään.

View full template in Dealsign

Open template