Dealsign template

Molemminpuolinen Salassapitosopimus


Non-Disclosure Agreements

Finnish

Finland

Lexia

Molemminpuolinen Salassapitosopimus

§ 1 Voimaantulopäivä

Tämä molemminpuolinen salassapitosopimus (”Sopimus”) astuu voimaan  [pp.kk.vvvv]

§ 2 Sopijapuolet

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 Sopimuksen tarkoitus

Sopijapuolilla on tarve molemminpuoliseen luottamuksellisen tiedon vaihtamiseen, joka liittyy [määrittele mihin tarkoitukseen] (“Sopimuksen Tarkoitus”).

Luottamuksellista Tietoa vastaanottava Sopijapuoli (”Vastaanottaja”) sitoutuu pitämään salassa toiselta Sopijapuolelta (”Luovuttaja”) saamansa Luottamuksellisen Tiedon riippumatta siitä, missä muodossa tieto on saatu, sekä sitoutuu olemaan luovuttamatta sitä kolmansille osapuolille ilman Luovuttajalta ennalta saatua kirjallista suostumusta.

Tämän Sopimuksen perusteella Vastaanottajalle ei synny mitään muita oikeuksia Luovuttajan Luottamukselliseen Tietoon kuin tämän Sopimuksen mukainen oikeus käyttää Luottamuksellista Tietoa.

View full template in Dealsign

Open template