Dealsign template

Johtajasopimus


Employment

Finnish

Finland

Lexia

Johtajasopimus

§ 1 Osapuolet

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Tällä johtajasopimuksella sovitaan Yhtiön ja Johtajan välisen työsuhteen ehdoista. Työsuhde tulee voimaan [PÄIVÄ] ja on voimassa toistaiseksi.

Työnteon alkamispäivästä lähtien seuraavat kuusi (6) kuukautta ovat työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua koeaikaa. Koeaikana kumpikin Osapuoli voi purkaa työsuhteen välittömin vaikutuksin.

Molemminpuolinen irtisanomisaika on [xx] kuukautta. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti.§ 3 TEHTÄVÄKUVAUS

Johtaja toimii tämän johtajasopimuksen voimaantullessa [TEHTÄVÄNIMIKE] tehtävissä. Johtajan pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat seuraavat tehtävät:

[LISÄÄ KUVAUS JOHTAJAN PÄÄASIALLISISTA TEHTÄVISTÄ]

Johtaja sitoutuu tarvittaessa tekemään myös muita Yhtiön hänelle osoittamia tehtäviä.

Johtajan pääasiallinen työntekopaikka on tämän sopimuksen voimaantullessa [paikkakunta/alue]. Yhtiöllä on oikeus määrittää Johtajan työntekopaikka ja siirtää Johtaja työntekopaikasta toiseen. Työtehtävien hoitaminen saattaa edellyttää myös matkustamista Suomessa ja ulkomailla. Johtaja on valmis matkustamaan työn edellyttämässä laajuudessa.

View full template in Dealsign

Open template