Dealsign template

Salassapitosopimus IT2018


Non-Disclosure Agreements

Finnish

Finland

IT2018

Salassapitosopimus IT2018

§ 1 SOPIMUKSEN KOHDE

Alla mainitut sopijapuolet ovat tehneet salassapitoa koskevan sopimuksen tässä sopimuksessa sovituin ehdoin.

§ 2 OSAPUOLET

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

3.1 Sopijapuoli saattaa luovuttaa tai paljastaa sitä koskevaa luottamuksellista aineistoa toiselle sopijapuolelle seuraavassa asiassa ja tarkoituksessa:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3.2 Luottamuksellista aineistoa ovat kaikki aineistot ja tiedot (kuten aineistot ja tiedot, jotka koskevat luovuttavan osapuolen liiketoimintasuunnitelmia, taloudellista asemaa, budjetteja, tuotteita ja palveluja, tuotekehitystä, keksintöjä, tutkimustuloksia, immateriaalioikeuksia, markkinointia, asiakas-, päämies- ja yhteistyösuhteita sekä muita luovuttavan osapuolen liiketoimintaan liittyviä seikkoja), jotka luovuttava osapuoli luovuttaa tai paljastaa vastaanottavalle osapuolelle taikka tämän edustajille tai neuvonantajille riippumatta siitä, onko luottamuksellinen aineisto kirjallista vai paljastetaanko se suullisesti taikka muutoin.

3.3 Sopimus koskee sen voimaantulopäivästä lukien myös sellaista luottamuksellista aineistoa, jonka sopijapuoli on kohdassa 3.1 mainittuun asiaan liittyen luovuttanut tai paljastanut toiselle sopijapuolelle ennen sopimuksen voimaantuloa.

3.4 Sopimuksen tarkoituksena on määritellä luottamuksellista aineistoa koskevat sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä ehdot, joiden perusteella sopijapuolet luovuttavat tai paljastavat toisilleen luottamuksellista aineistoa. Sopijapuolta, joka luovuttaa tai paljastaa toiselle sopijapuolelle luottamuksellista aineistoa, kutsutaan jäljempänä luovuttavaksi osapuoleksi, ja sopijapuolta, jolle luottamuksellista aineistoa luovutetaan tai paljastetaan, kutsutaan jäljempänä vastaanottavaksi osapuoleksi.

View full template in Dealsign

Open template