Dealsign template

Palvelutasokuvaus palvelun käytettävyyden mittaamisessa IT2018


ICT

Finnish

Finland

IT2018

Palvelutasokuvaus palvelun käytettävyyden mittaamisessa IT2018

§ 1 OSAPUOLET

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 2 PALVELUTASOKUVAUKSEN TARKOITUS JA MÄÄRITELMÄT

2.1Tämän palvelutasokuvauksen tarkoituksena on määrittää sopimuksen kohteena olevan palvelun käytettävyyden taso ja käytettävyyden alituksesta suoritettavat hyvitykset.

2.2Katkoaika tarkoittaa aikaa, jonka palvelu ei ole ollut asiakkaan käytettävissä kohdassa 3.1 sovittuna palveluaikana.

2.3Käytettävyys tarkoittaa palvelun saatavuutta palvelun tuotantoympäristössä yleisen tietoverkon rajapinnassa sopimuksessa sovitun mukaisena.

2.4Vasteaika tarkoittaa asiakkaan tekemän vikailmoituksen ja toimittajan korjaustoimenpiteiden aloittamisen välistä aikaa.

§ 3 PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

3.1Palvelu on asiakkaan käytettävissä palveluaikana. Palveluaika on

[ ] arkisin kello ____.____ - ____.____, viikonloppuisin ja yleisinä lomapäivinä kello ____.____ - ____.____.

[ ] arkisin kello 08.00 - 16.00.

[ ] arkisin kello 07.00 - 18.00.

[ ] arkisin kello 07.00 - 21.00, viikonloppuisin ja yleisinä lomapäivinä kello 09.00 - 18.00.

[ ] 24/7.

3.2Palvelun käytettävyys kohdassa 3.1 mainittuna palveluaikana on vähintään ______ prosenttia. Palvelun pisin sallittu yhtäjaksoinen katkoaika palveluaikana on enintään ______ [ ] tuntia / [ ] minuuttia.

3.3Käytettävyys lasketaan kalenterikuukausittain ja sen laskennassa käytetään seuraavaa kaavaa:

käytettävyys = (palveluaika täysiksi pyöristettyinä minuutteina – katkoaika täysiksi pyöristettyinä minuutteina) / palveluaika täysiksi pyöristettyinä minuutteina *100.

3.4Kohdassa 3.1 sovittuihin tai sopijapuolten muuten sopimiin asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteisiin kulunutta aikaa ei huomioida toimittajan vahingoksi käytettävyyttä laskettaessa.

View full template in Dealsign

Open template