Dealsign template

Ohjelmistojen ylläpitosopimus IT2018


ICT

Finnish

Finland

IT2018

Ohjelmistojen ylläpitosopimus IT2018

§ 1 SOPIMUKSEN KOHDE

Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta (jäljempänä ”ylläpitopalvelu”).

§ 2 OSAPUOLET

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 YLLÄPITOPALVELU

View full template in Dealsign

Open template