Dealsign template

Ketterien menetelmien toimitussopimus IT2018


ICT

Finnish

Finland

IT2018

Ketterien menetelmien toimitussopimus IT2018

§ 1 SOPIMUKSEN KOHDE

Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen siitä, että sopijapuolet tekevät tässä sopimuksessa kuvatut iteraatiot ja toimittaja toimittaa niiden tuloksena asiakkaalle sopimuksessa määritellyt julkaisut.

Mahdollisista ohjelmiston ylläpitopalveluista, tukipalveluista ja jatkokehityksestä sovitaan erikseen.

§ 2 OSAPUOLET

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 PROJEKTISSA KÄYTETTÄVÄ KETTERÄ MENETELMÄ JA PROJEKTISUUNNITELMA

View full template in Dealsign

Open template