Dealsign template

Henkilötietojen käsittelysopimus IT2018


Data Privacy

Finnish

Finland

IT2018

Henkilötietojen käsittelysopimus IT2018

§ 1 SOPIMUKSEN KOHDE

Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen siitä, että toimittaja käsittelee henkilötietoja asiakkaan lukuun tämän sopimuksen perusteella. Asiakas on rekisterinpitäjä ja toimittaja on henkilötietojen käsittelijä. Tähän sopimukseen sovelletaan IT2018 EHK erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä sekä IT2018 YSE yleisiä sopimusehtoja.

Tämä sopimus liittyy sopijapuolten väliseen seuraavaan sopimukseen ("pääsopimus"):

______________________________________________________________________________

§ 2 OSAPUOLET

Sender Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

Receiver Business Ltd
Example Street 1
123456 City
Country

§ 3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN LUONNE JA TARKOITUS

Käsiteltävien henkilötietojen luonne ja tarkoitus on määritelty seuraavasti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

View full template in Dealsign

Open template